ارمنستان

ارمنستان کشوری محصور در خشکی در قفقاز جنوبی واقع در جنوب غربی آسیا است. این کشور از شمال با گرجستان، از شرق با آذربایجان، از جنوب با ایران و آرتساخ و از غرب با ترکیه مرز مشترک دارد. پایتخت این کشور، ایروان و زبان رسمی آن ارمنی است.

گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد این کشور می‌باشد که نقش مهمی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، ورود گردشگران خارجی به این کشور افزایش داشته‌است.

از جمله مناطق گردشگری این کشور می توان به دریاچه سوان ،شهر توریستی جرموک ،بال‌های تاتو،دیلیجان،معبد گارنی ،صومعه گغارد،صومعه خور ویراپ،موزه تاریخ ایروان و موزه ماتناداران نام برد.